Ναι το αυτοκίνητό μου είναι 5* katharoaimo, δηλαδή:

Εάν θέλετε να ανακτήσετε το ηλεκτρονικό αρχείο συντήρησης του αυτοκινήτου σας, με την προϋπόθεση ότι έχετε κάνει κάποιο σέρβις τα τελευταία 2 χρόνια και μετά την 1/11/2015 σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ανάλογα με τη μάρκα του αυτοκινήτου σας.

Για VW ή AUDI

Για FORD